CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư này nhằm giúp Khách hàng hiểu được phạm vi, mục đích ONCREDIT thu thập thông tin và cách thức ONCREDIT bảo mật thông tin thu thập đó, tạo sự an tâm cho Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ONCREDIT.

I. ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ được ONCREDIT cung cấp, ONCREDIT được phép hiểu rằng Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các nội dung tại Chính sách này. Chính sách này được sử dụng để điều chỉnh mọi giao dịch phát sinh trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của ONCREDIT; đồng thời được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.

Khách hàng đồng ý với Chính sách này, bao gồm khách hàng hoàn toàn đồng ý việc thực tế hoặc khả năng có thể thu thập, xử lý, chuyển giao xuyên biên giới hoặc lưu trữ thông tin của Khách hàng, khi khách hàng đăng nhập, truy cập, hoặc sử dụng ứng dụng ONCREDIT trên điện thoại, hoặc bất kỳ đặc tính, quy trình, chức năng và dịch vụ liên quan của ứng dụng (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Chính sách này, các từ ngữ sử dụng trong Chính sách này có cùng nghĩa như trong Điều Khoản và Điều Kiện của ONCREDIT.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Khi sử dụng dịch vụ của ONCREDIT, Khách hàng cho phép ONCREDIT được thu thập các loại thông tin của Khách hàng như sau:

 1. Thông tin Khách hàng cung cấp

Thông tin có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) họ tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, thu nhập, người tham chiếu của Khách hàng, thông tin tài khoản mạng xã hội của Khách hàng. Các thông tin này được Khách hàng cung cấp cho ONCREDIT khi:

 1. Thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với ONCREDIT

Bao gồm:

ONCREDIT thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Dịch Vụ của ONCREDIT, bao gồm (nhưng không giới hạn) các loại dịch vụ Khách hàng yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền giao dịch, các khoản tín dụng của Khách hàng, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

ONCREDIT thu thập thông tin về thiết bị điện tử mà Khách hàng sử dụng để truy cập sử dụng dịch vụ trên ứng dụng điện tử, bao gồm (nhưng không giới hạn), model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri và thông tin mạng di động…

ONCREDIT thu thập thông tin về vị trí của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào ứng dụng điện tử của ONCREDIT hoặc thông qua các phương tiện khác Khách hàng có cho phép xác định vị trí của Khách hàng.

Khách hàng cho phép ONCREDIT truy cập vào danh bạ trong thiết bị để thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Khách hàng để hỗ trợ cho các dịch vụ mà ONCREDIT cung cấp. Khi sử dụng các dịch vụ này, Khách hàng có thể chọn số điện thoại liên lạc của bạn bè, người thân từ danh bạ ngay trong ứng dụng thay vì phải nhập bằng tay.

Khi Khách hàng tương tác với các dịch vụ của ONCREDIT, ONCREDIT thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi sử dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ Khách hàng đang sử dụng trước khi tương tác với dịch vụ của ONCREDIT.

Thông tin ONCREDIT thu thập bao gồm (nhưng không giới hạn) loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động, bao gồm cả tên nhà mạng và số điện thoại. ONCREDIT cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của Khách hàng với các dịch vụ của ONCREDIT, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của Khách hàng.

Khách hàng cho phép ONCREDIT được sử dụng tin nhắn văn bản để thực hiện các thao tác tích hợp trên ứng dụng điện tử mà ONCREDIT cung cấp. ONCREDIT sử dụng thông tin về tin nhắn của Khách hàng cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

Trong một số ứng dụng điện tử, ONCREDIT có thể truy cập và sử dụng máy ảnh và hình ảnh lưu trữ trên phương tiện điện tử của Khách hàng để hoàn thành quá trình xác minh khách hàng và bảo mật thông tin cho Khách hàng.

 1. Thông tin từ các nguồn khác

Có thể bao gồm:

 

 1. Các thông tin khác ONCREDIT cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

ONCREDIT có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp cho ONCREDIT các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của ONCREDIT cho các mục đích sau đây:

III. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

ONCREDIT sử dụng các thông tin thu thập được nhằm:

 1. Cung cấp các dịch vụ và tính năng

ONCREDIT sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà ONCREDIT cung cấp. Bao gồm:

 

 1. Hỗ trợ Khách hàng

ONCREDIT sử dụng thông tin thu thập được như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ tài khoản mạng xã hội của Khách hàng để tương tác trực tiếp với Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của ONCREDIT; theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ Khách hàng của ONCREDIT.

 1. Duy trì và phát triển dịch vụ

ONCREDIT sử dụng thông tin của Khách hàng để đảm bảo duy trì hoạt động của các dịch vụ mà ONCREDIT cung cấp. Ngoài ra, ONCREDIT còn sử dụng thông tin của Khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

 1. An toàn và an ninh

ONCREDIT sử dụng thông tin của Khách hàng để cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của ONCREDIT. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Khách hàng và/hoặc ONCREDIT.

 1. Đánh giá rủi ro, nâng cao điểm tín dụng

Điểm tín dụng là điểm số mà ONCREDIT dùng để đánh giá sự uy tín của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch Vụ của ONCREDIT. Các thông tin chính xác và trung thực mà ONCREDIT thu thập được từ Khách hàng sẽ là cơ sở để ONCREDIT đánh giá rủi ro tín dụng và nâng cao điểm tín dụng cho Khách hàng, tạo điều kiện cho Khách hàng được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của ONCREDIT với điều kiện ưu đãi nhất.

 1. Các thủ tục và yêu cầu pháp lý

ONCREDIT sử dụng thông tin thu thập được để hỗ trợ cho quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

 1. Thực hiện Hợp đồng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng giữa ONCREDIT và Khách hàng (nếu có)

ONCREDIT sử dụng thông tin thu thập được để thực hiện Hợp đồng đã ký với Khách hàng và các hoạt động liên quan đến Hợp đồng gồm:

 1. Giao tiếp từ ONCREDIT

ONCREDIT có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của ONCREDIT và các dịch vụ của các đối tác khác. Các kênh liên lạc mà ONCREDIT sử dụng để giao tiếp với Khách hàng bao gồm:

IV. THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT – NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Việc sử dụng Website/Ứng dụng ONCREDIT không nhắm đến người dưới 18 tuổi và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ thông tin cá nhân của người dưới 18 tuổi.

Do vậy ONCREIDT cũng đề nghị người sử dụng, nếu người sử dụng dưới 18 tuổi, đề nghị đừng gửi thông tin cá nhân (ví dụ, tên của người sử dụng, địa chỉ và địa chỉ thư điện tử). Nếu người sử dụng dưới 18 tuổi và tuy vậy người sử dụng muốn hỏi câu hỏi hoặc sử dụng Website này bằng bất cứ cách thức nào yêu cầu người sử dụng nộp thông tin cá nhân người sử dụng, đề nghị yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của người sử dụng thực hiện thay mặt cho người sử dụng.

V. CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả các ứng dụng điện tử của ONCREDIT đều được tích hợp các tính năng bảo mật để bảo vệ thông tin của Khách hàng. ONCREDIT biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng là điều chúng lưu ý đến và là ưu tiên của ONCREDIT. Ngoại trừ được quy định trong Chính sách này, ONCREDIT không tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.

ONCREDIT nỗ lực bảo vệ Khách hàng khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà ONCREDIT nắm giữ, bao gồm:

ONCREDIT không chia sẻ thông tin của Khách hàng với các cá nhân, tổ chức bên ngoài ONCREDIT ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của khách hàng được quy định trong Chính sách này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của ONCREDIT.

Bất kể những điều trên, khách hàng cũng phải góp phần vào việc bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng mật khẩu an toàn; không chia sẻ mật khẩu và thông tin khác được gửi cho bạn với bất kỳ bên thứ ba nào,… 

Website hoặc ứng dụng của ONCREDIT có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác không do ONCREDIT điều hành. Nếu khách hàng nhấp vào các đường liên kết ấy, khách hàng sẽ được điều hướng đến trang web của bên thứ ba. ONCREDIT muốn khuyên người sử dụng phải xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà quý khách viếng thăm. ONCREDIT không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

VI. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Khách hàng đồng ý rằng ONCREDIT có thể lưu trữ thông tin thu thập của Khách hàng trong và sau khi sử dụng Dịch vụ và/hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Khách hàng có yêu cầu khác. ONCREDIT có thể lưu trữ Thông tin thu thập nhằm mục đích tuân thủ theo quy định pháp luật, phòng chống gian lận, giải quyết tranh chấp và các vấn đề khác.

Theo chính sách bảo mật dữ liệu của ONCREDIT, ONCREDIT sẽ hủy bỏ Thông tin thu thập một cách an toàn và tuân theo quy định pháp luật, sau khi Thông tin thu thập không còn cần thiết và không còn liên quan đối với Dịch vụ của Chúng tôi, trừ khi quy định pháp luật hoặc Khách hàng có yêu cầu khác.

VII. KIỂM SOÁT QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình qua mỗi lần thực hiện giao dịch trong ứng dụng di động hoặc yêu cầu ONCREDIT thực hiện việc này bằng cách liên hệ trực tiếp với ONCREDIT theo thông tin liên hệ được cung cấp tại Chính sách này.

 1. Giới hạn quyền truy cập

Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối cho ONCREDIT truy cập các thông tin của Khách hàng như thông tin vị trí, thông tin danh bạ, … Bằng việc từ chối này, Khách hàng hiểu được rằng các tính năng, dịch vụ trên ứng dụng điện tử của ONCREDIT có thể không được thực hiện đầy đủ.

 1. Dừng nhận bản tin tiếp thị

Khách hàng có thể chọn dừng nhận bản tin tiếp thị từ ONCREDIT bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email hoặc phản hồi theo cú pháp do ONCREDIT cung cấp. Xin lưu ý rằng nếu Khách hàng chọn dừng nhận, ONCREDIT vẫn gửi cho Khách hàng các thông báo không liên quan đến tiếp thị, như thông tin bảo mật về tài khoản của Khách hàng, cảnh báo khi tài khoản của Khách hàng được đăng nhập trên thiết bị khác, thông tin về sao kê giao dịch, thông tin đôn đốc nhắc nợ.

 1. Dừng nhận thông báo trên ứng dụng điện tử

Khách hàng được quyền tắt tính năng thông báo trên ứng dụng điện tử mà ONCREDIT cung cấp và có thể thực hiện mở lại bất cứ lúc nào.

VIII. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

ONCREDIT có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chính sách này bất cứ lúc nào và đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

ONCREDIT sẽ thông báo cho Khách hàng về việc sửa đổi, bổ sung Chính sách này thông qua hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS, tin nhắn qua các tài khoản mạng xã hội, hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của ONCREDIT

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của ONCREDIT đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Chính sách này.

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 1900 63 65 27 hoặc email: hotro@oncredit.vn